International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2018, Vol. 9(5) 35-39

Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi

Mehmet Fatih Korkmaz - Mahmut Açak & Serkan Düz

pp. 35 - 39   |  Manu. Number: MANU-1901-05-0003

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 155  |  Number of Download: 760


Abstract

Düztabanlık; ayağın iç arkının yüksekliğinin azalması veya tamamıyla çökmesi sonucu oluşan deformite olarak tanımlanmıştır. Düztabanlığın görülme sıklığı kaynaklarda %7-22 dir. Düztaban olan bireylerinin pasif bir yaşam tarzının olması beraberinde kardiyovasküler hastalıklar, obezite, şeker vb. gibi sağlık problemlerini de tetiklemededir. Düztaban olan bireyler için önerilen temel uygulamaların başında tabanlık kullanımı gelmektedir. Bu tabanlıklar ilk üretildiği tarihten günümüze kadar olan 64 yıldır çok az bir değişikliğe gidilmiştir. Bu tabanlıklar standart yükseklik ve ark oluşumu tüm insanları ortak bir ayak yapısına sahip gibi algılanmıştır. Bu çalışma düztabanlık tedavisinde kullanılan tabanlıkların yükseltisi, esnekliği, uzunluğu ve işlevlerinin yeniden dizayn edilerek düztaban olan bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Tasarladığımız tabanlık aşil tendonu yere 90 derece gelinceye kadar yükseltme imkânı sağlamaktadır. Ön çalışmada, tüm düztaban olan bireylerin ark yükseklikleri farklı farklı tespit edilmiştir. Bu nedenle tasarlanan tabanlık her bir birey için ayrı ayrı ayarlanma yapılacaktır. Bu çalışmaya power analiz sonucunda 17 erkek-17 bayan düztabanlı yetişkin bu çalışmaya katılacaktır. Çalışmaya katılan bireylerin ayak şekilleri ve baskı yüzeyleri tespit edilmiştir. Çalışmanın başında ve sonunda fiziksel uygunluk düzeyi, yaşam kalitesi, fiziksel testler ile sosyal ağrı ölçeği değerleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak; deneklerin ayak ark şekillerinde, fiziksel uygunluk düzeyinde, yaşam kalitesinde, fiziksel testlerde (Dikey sıçrama, kısa mesafe koşu ve Cooper testinde) ve sosyal ağrı ölçeği skorlarında olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords: Düztabanlık, Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlık, Fiziksel Uygunluk Düzeyi, Yaşam Kalitesi, Düztabanlık Tedavisi.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Acak, M.F.K.-.M. & Duz, S. (2018). Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi . International Journal of Educational Researchers, 9(5), 35-39.

Harvard
Acak, M. and Duz, S. (2018). Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi . International Journal of Educational Researchers, 9(5), pp. 35-39.

Chicago 16th edition
Acak, Mehmet Fatih Korkmaz - Mahmut and Serkan Duz (2018). "Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık Tedavisine Etkisi ". International Journal of Educational Researchers 9 (5):35-39.

References

  Dere F,. (1996). Anatomi. 4. Baskı, Adana, Okullar Pazarı Kitapevi, 238-83.

  Ertürk, M. (2000). Ayak ve Ayak Bilegi Agrıları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, (2), 1495-1515.

  Güler, M. (1991). Ayak agrıları. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon El Kitabı. Türkiye Klinikleri Yayınevi, 285-291.

  Kızılcı H., (2010) Pes planusu olan ve olmayan erişkin erkeklerin fiziksel uygunluk düzeyi ve yasam kalitesinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Protez Ortez ve Biyomekanik Programı. Yüksek Lisans Tezi-Ankara.

  Moore KL, Dalley AF, (2007). (Çeviri Editörü:Sahinoglu K, 4. Baskıdan Çeviri). Kliniğe Yönelik Anatomi. Ankara, Nobel Tıp Kitapevi, 632-53.

  Snell RS,. (1998). (Çev.Ed: Yıldırım M). Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Anatomi. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 556-630.

  Uzunca, K., Tastekin, N., Birtane, M. (2006). Eriskin tip pes planusta ağrı ve dizabilitenin radyografik ve pedobarografik parametreler ile ilişkisi. Romatizma, (21), 95-99.

  Yıldırım M,. (2000) İnsan Anatomisi. 5. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 30-32.