International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2016, Vol. 7(3) 1-11

An Analysis of The Relationship Between Associate Vocational Technical Education and Employment Specific To Aircraft Technology Program

İlhan Atik

pp. 1 - 11   |  Manu. Number: ijers.2016.010

Published online: December 01, 2016  |   Number of Views: 200  |  Number of Download: 719


Abstract

Associate programs centered upon vocational and technical education bear significant responsibility in the employment of young population. Associate programs intend to equip trainees with knowledge, skills and competence found in the fifth level of Turkey Higher Education Qualifications Framework. That the program goals and the expectations of labor market correspond to one another enables the graduates of these programs to be employed in the right sector. In recent years, our country has become a center in aviation sector. The growing employment opportunities that have been provided for flight crew and aircraft maintenance personnel have led higher education institutions to open up relevant programs. This study aims to discuss the problems the graduates of vocational technical education, which is carried out in associate level, face and the solutions to these problems. Through an analysis of the associate programs that provide training in the field of Aircraft Maintenance, the relevance of educational content and the goals of knowledge-skill-competence to market expectations will be evaluated.

Keywords: Employment, Vocational Education, Aircraft Maintenance


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Atik, I. (2016). An Analysis of The Relationship Between Associate Vocational Technical Education and Employment Specific To Aircraft Technology Program. International Journal of Educational Researchers, 7(3), 1-11.

Harvard
Atik, I. (2016). An Analysis of The Relationship Between Associate Vocational Technical Education and Employment Specific To Aircraft Technology Program. International Journal of Educational Researchers, 7(3), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Atik, Ilhan (2016). "An Analysis of The Relationship Between Associate Vocational Technical Education and Employment Specific To Aircraft Technology Program". International Journal of Educational Researchers 7 (3):1-11.

References
 1. Adıgüzel, O.C., Berk, Ş. (2009), “Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2009,Cilt:VI, Sayı:l. [Google Scholar]
 2. Aırbus Current Market, Global Market Forecast 2013-2032, 2014. htpp://www.airbus.com/company/market [Google Scholar]
 3. Akçetin, E. (2010). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5. [Google Scholar]
 4. Akkaya, M. (2014). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Sektörde İstihdamının Planlanması, The 2nd Internatıonal Avıatıon Management Conference, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 16 Nisan 2014. [Google Scholar]
 5. Anapa, S. (2008), “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 6. Atik, İ., Atak, M., Konyalı, N. (2013). Küresel Rekabet Kapsamında Hava Ulaştırmasının Önemi ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme, II.Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, 29-30 Kasım 2013, İzmir. Boeing Current Market 2012-2031, 2012. htpp://www.boeing.com [Google Scholar]
 7. Demir, B., İşler, H., Üstün S. (2013). Türkiye’de Hava Araçları Bakım-Onarım-Yenileme Hizmetleri ve Mesleki Yeterlilik, l.Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, 20-22 Aralık 2012, İzmir. [Google Scholar]
 8. EREL, C. (2012). Türkiye’de Hava Aracı “Bakım, Onarım ve Yenileme” Alanına Yönelik Örgün Öğretim Programlarının Değerlendirmesi. [Google Scholar]
 9. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER, (2016). The 2015 IMD World Competitiveness Scoreboard. http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf [Google Scholar]
 10. Kulga, K., Akçetin, E. (2010). “Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin; Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Sisteminin İş Dünyası-Üniversite İşbirliği İle Geliştirilmesi Mümkün mü?”, Çerçeve Dergisi, Sayı: 53, İstanbul. [Google Scholar]
 11. MEB, (2014). Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018). http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani_20142018.pdf [Google Scholar]
 12. Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu, (2014). Kalkınma Bakanlığı. http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/egitim/022.pdf [Google Scholar]
 13. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.(2015). http://www.osym.gov.tr/belge/1-23560/2015-osys-yuksekogretim-programlari-vekontenjanlari-ki-.html [Google Scholar]
 14. Saraçoğlu, E. (2007). Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Uygulamaları: İstanbul’da Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uluslar arası Kalite Yönetimi, İstanbul. [Google Scholar]
 15. Sivil Havacılık Komisyonu Dördüncü Toplantısı, (2014). http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/shgm_calisma_gruplari/Calisma_Gruplari_Sonuclari-4Mart2014-SahinKARASAR.pdf [Google Scholar]
 16. TÜSİAD, (2010).TÜSİAD Basın Bülteni, 20 Mayıs 2010. (www.imd.ch/wcc) [Google Scholar]
 17. UNESCO, (2016). ISCED. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/FAQ.aspx#theme4 [Google Scholar]
 18. Dünya Ekonomik Forumu, (2015). Global Competitiveness Report.  http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf [Google Scholar]
 19. YÖK, (2016). 19 Haziran 1999 tarihli Bologna Bildirgesi. http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-bildirgesi-1999- [Google Scholar]