International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2015, Vol. 6(3) 1-14

Ambivalent Sexism, Submissive Behaviors, and Positive and Negative Affect as Predictor of Marital Adjustment

Eyüp Çelik & Murat İskender

pp. 1 - 14   |  Manu. Number: ijers.2015.009

Published online: December 01, 2015  |   Number of Views: 244  |  Number of Download: 875


Abstract

In this study, marital adjustment level of individuals was investigated in terms of their ambivalent sexism, submissive behaviors, and positive and negative affect. The data was collected with Marital Adjustment Scale, Ambivalent Sexism Inventory, Submissive Behaviors Scale, and Positive and Negative Affect Scale from 378 married individuals. The relationships between the variables were analyzed by Pearson’s correlation coefficient, t-test, and regression analysis. The findings showed that marital adjustment of married individuals was positively correlated with positive affect and negatively correlated with negative affect. On the other hand, marital adjustment was not significantly related to hostile sexism, benevolent sexism, and submissive behaviors. Furthermore, the findings showed that negative affect positively related to hostile sexism, benevolent sexism, submissive behaviors. The results of multiple regression analysis indicated that marital adjustment was positively predicted by positive affect; however, it was negatively predicted by negative affect. Lastly, the present study results showed that marital adjustment and benevolent sexism did not differ significantly between the genders; however, there was a significant difference between genders in terms of hostile sexism, submissive behaviors, and positive and negative affects.

Keywords: Marital adjustment, ambivalent sexism, submissive behaviors, positive and negative affect, multiple regression analysis.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Celik, E. & Iskender, M. (2015). Ambivalent Sexism, Submissive Behaviors, and Positive and Negative Affect as Predictor of Marital Adjustment. International Journal of Educational Researchers, 6(3), 1-14.

Harvard
Celik, E. and Iskender, M. (2015). Ambivalent Sexism, Submissive Behaviors, and Positive and Negative Affect as Predictor of Marital Adjustment. International Journal of Educational Researchers, 6(3), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
Celik, Eyup and Murat Iskender (2015). "Ambivalent Sexism, Submissive Behaviors, and Positive and Negative Affect as Predictor of Marital Adjustment". International Journal of Educational Researchers 6 (3):1-14.

References
 1. Abdel-Khalek, A. (2007). Love of life as a new construct in the well-being domain. Social Behavior andPersonality, 35(1), 125-134. [Google Scholar]
 2. Asan, T. H. (2006). Ders kitaplarında cinsiyetçilik ve öğretmenlerin cinsiyetçilik algılarının saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli. [Google Scholar]
 3. Akın, A. (2009). Self-compassion and submissive behavior. Education and Science, 34(152), 138-147. [Google Scholar]
 4. Bal, H. (2007). Bağlanmastilleri, cinsiyet roller ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin [Google Scholar]
 5. incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. [Google Scholar]
 6. Berry, D. S., & Hansen, J. S. (2000). Personality, non verbal behavior, and interaction quality [Google Scholar]
 7. in female dyads. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3), 278- 292. [Google Scholar]
 8. Beydoğan, B. (2001). Attitudes toward women in managerial positions: The effects of ambivalent sexism, patriarchy and gender differences on these attitudes. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Ünversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Bradbury, T. N., & Karney, B. R. (2004). Understanding and altering the longitudinal course of marriage. Journal of Marriage and the Family, 66, 862-879. [Google Scholar]
 10. Brennan, D. S., Singh, K. A., Spencer, A. J., & Robert-Thompson, K. F. (2006). Positive and negative affect and oral health-related quality of life. Health and Quality of Outcomes, 4. [Google Scholar]
 11. Calhoun, F. J. (1990). Psychology of adjustment and human relationships (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Publishing Company. [Google Scholar]
 12. Chen, Z., Fiske, S. T., & Lee, T. L. (2009).Ambivalent sexism and power-related gender-role ideology in marriage. Sex Roles, 60, 765-778. [Google Scholar]
 13. Claxton, A., O'Rourke, N., Smith, J. A. Z., & DeLongis, A. (2012). Personality traits and marital satisfaction within enduring relationships: An intra-couple discrepancy approach. Journal of Social andPersonalRelationships, 29(3) 375-396. [Google Scholar]
 14. Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., & Kurtyılmaz, Y. (2005). Depression among the Turkish female [Google Scholar]
 15. end male university students. Social Behavior and Personality, 33(4), 329-340. [Google Scholar]
 16. Cheung, M. S. P., Gilbert, P., & Irons, C. (2004). An exploration of shame, social rank and rumination in relation to depression. Personality and Individual Differences, 36, 1143-1153. [Google Scholar]
 17. Cohen, S., & Pressman, S. D. (2006). Positive affect and healty. Current Directions in Psychological Science, 15(3), 122-125. [Google Scholar]
 18. Cote, S., & Moskowitz, D. S. (1998). On the dynamic covariation between interpersonal behavior and affect: prediction from neuroticism, extraversion, and agreableness. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1032-1046. [Google Scholar]
 19. Crow, L. D. (1967). Psychology of human adjustment (2nd ed.). Second Printing. New York: Alfred. A. Knopf. [Google Scholar]
 20. Crowther, J. H. (1985). The relationship between depression and marital adjustment: A descriptive study. The Journal of Nervous andMental Disease, 173, 227-231. [Google Scholar]
 21. Curun, F. (2001). The effects of sexism and sex role orientation on romantic relationship satisfaction. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 22. Demiray, Ö. (2006). Evlilikte uyumun demografik özelliklere gore incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [Google Scholar]
 23. Diener, E, Smith, D., & Fujita, F. (1995).The Personality structure of affect. Journal of Personality an Social Psychology, 69(1), 130-141. [Google Scholar]
 24. Dokur, M. & Profeta, Y. (2006). Aile ve Çift Terapisi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 25. Donnellan, M. B., Conger, R. D., & Bryant, C. M. (2004). The Big Five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38, 481-504. [Google Scholar]
 26. Engin, N. G. (1998). Evli ve boşanmış kişilerin evlilik uyumu ve cinsiyetçilik açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 27. Fidanoğlu, O. (2007). Evlilik uyumu ile eşlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki ilişki ve diğer sosyodemografik değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 28. Fischer, A. R. (2006). Women’s benevolent sexism as reaction to hostility. Psychology of Women Quarterly, 30, 410-416. [Google Scholar]
 29. Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26. [Google Scholar]
 30. Gilbert, P., & Allan, S. (1994). Assertiveness, submissive behavior and social comparison. British Journal of Clinical Psychology, 33, 295-306. [Google Scholar]
 31. Gilbert, P. (2000). The relationship of shame, social anxiety and depression: The role of the evaluation of social rank. ClinicalPsychology andPsychotherapy, 7(3), 174-189. [Google Scholar]
 32. Gilbert, P. (2001). Evolution and social anxiety: The role of social competition and social hierarchies. Social Anxiety: Psychiatric Clinics of North America, 24, 723-751. [Google Scholar]
 33. Gilbert, P., Cheung, M. S. P., Grandfield, T., Campey, F., & Irons, C. (2003). Assessment recall of threat and submissiveness in childhood: development of a New Scale and its relationship with depression, social comparison and shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10(2), 108-115.  [Google Scholar]
 34. Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. [Google Scholar]
 35. Glick, P., Sakallı-Uğurlu, N., Ferreira, M. C., & Souza, M. A. (2002). Ambivalent sexism and attitudes toward wife abuse in Turkey an Brazil. Psychology of Women Quarterly, 26, 292-297. [Google Scholar]
 36. Goodstein, L. D., & Lanyon, R. I. (1975).Adjustment, behavior, and personality. Canada: Addıson-Wesley Publishing Company. [Google Scholar]
 37. Gökmen, A. (2001). Evli eşlerin birbirine yönelik kontrolcülük ve bağımlılık algılarının evlilik doyumu üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 38. Görgülü, T. (2009). Tutuklu ve hükümlü erkek bireylerin depresyon düzeyleri, boyun eğici davranışları ve intihar olasılıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 39. Gross, J. J., & Oliver, J. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implication for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and Social Psychology, 85(2), 348-362. [Google Scholar]
 40. Guthrie, R. V. (1968). Psychology in the world today an interdisciplinary approach. USA: Addıson-Wesley Publishing Company. [Google Scholar]
 41. Gürsoy, F. Ç. (2004). Kaygı ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. [Google Scholar]
 42. Hasta, D. (1996). Ev işi paylaşımı ve ev işi paylaşımında hakkaniyet algısı ile evlilik doyumu ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 43. Helvacıoğlu, F. (1994). 1928’den 1994’e ders kitaplarında cinsiyetçilik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 44. Hünler, O. S., & Gençöz, T. (2003). Boyun eğici davranışlar ve evlilik doyumu ilişkisi: Algılanan evlilik problemleri çözümünün rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 99-108. [Google Scholar]
 45. Işık, R. (2008). The predictors of understanding of honor and attitudes toward honor related violence: Ambivalent sexism and system justification. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 46. İmamoğlu, O., & Yasak-Gültekin, Y. (1993). Gazetelerde kadın ve erkeğin temsil edilişi. Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 23-30. [Google Scholar]
 47. Jensen-Campbell, L. A., & Graziano, W. G. (2001). Agreeableness as a moderator of interpersonal conflict. Journal of Personality, 69(2), 323-362. [Google Scholar]
 48. Kabasakal, K. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 49. Karlsson, E., & Archer, T. (2007). Relationship between personality characteristics and affect: Gender and affective personality. Individual Differences Research, 5(1), 44¬58. [Google Scholar]
 50. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 118, 3¬34. [Google Scholar]
 51. Kastro, R. (1998). Evlilik içi uyum ve depresyon. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 52. Kaya, M., Gülsen, G, Kaya, B., & Pehlivan, E. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-10. [Google Scholar]
 53. Kudiaki, Ç. (2002). Cinsel doyum ile evlilik uyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 54. Li, J. T., & Caldwell, R. A. (1987). Magnitude and directional effects of marital sex-role in congruence on marital adjustment. Journal of Family Issues, 8(1), 97-110. [Google Scholar]
 55. Lillard, L. A., & Constantijn, W. A. P. (1996). Marital Status and Mortality: The Role of Health. Demography, 33(3), 313-327. [Google Scholar]
 56. Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and Family Living, 21(3), 251-255. [Google Scholar]
 57. Lucas, R., & Clark, E. A. (2003). Are married people happier than unmarried people. Journal of Personality andSocialPsychology, 84(3), 527-539. [Google Scholar]
 58. McCreary, D. R., & Rhodes, N. D. (2001). On the gender- typed nature of dominant and submissive acts. Sex Roles, 44(5/6), 339-350. [Google Scholar]
 59. Markowski, E. M., & Greenwood, P. D. (1984). Marital adjustment as a correlate of social interest. Individual Psychology, 40(3), 300-308. [Google Scholar]
 60. Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19. [Google Scholar]
 61. Neff, L. A., & Karney, B. R. (2005). To know you is to love you: The implications of global adoration and specific accuracy for marital relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 480-497. [Google Scholar]
 62. O’Connor, L. E., Berry, J. W., Weiss, J., & Gilbert, P. (2002). Guilt, fear, submission, and empathy in depression. Journal of Affective Disorders, 71(1), 19-27. [Google Scholar]
 63. Odacı, H. (2007). Submissive behaviors and automatic negative thoughts among adolescent boys and girls: A study with Turkish samples. Social Behavior and Personality, 35(8), 1021-1026. [Google Scholar]
 64. O’Rourke, N., & Cappeliez, P. (2005). Marital satisfaction and self-deception: Reconstruction of relationship histories among older adults. Social Behavior and Personality, 33, 273-282.  [Google Scholar]
 65. Ostir, G. V., Smith, P. M., Smith, D., & Ottenbacher, K. J. (2005). Reliability of the positive and negative affect schedule (PANAS) in medical rehabilitation. Clinical Rehabilitation, 19, 767-769. [Google Scholar]
 66. Öngen, D. (2006). Attitudes towards women: A study of gender and academic domain differences in a sample of Turkish university students. Social Behavior and Personality, 34(5), 467-486. [Google Scholar]
 67. Özkan, D. (2006). The relationship between attribution related to aquisition of managerial position by women, attitudes toward women managers, sexism and sex differences. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 68. Şahin, N. H., & Şahin, N. (1992). Adolescent guilt, shame, and depression in relation to sociotropy and autonomy. The World Congress of Cognitive Threapy, Toronto, June, l7-2l. [Google Scholar]
 69. Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 47-58. [Google Scholar]
 70. Sakallı-Uğurlu, N. (2003). Cinsiyetçilik: Kadınlara ve erkeklere ilişkin tutumlar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramı. Türk Psikoloji Yazıları, <5(11 -12), 1-20. [Google Scholar]
 71. Sakallı-Uğurlu, N. & Ulu, S. (2003). Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar: Çelişik duygulu cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve gelir düzeyinin etkileri. Türk Psikoloji Yazıları, 5(11-12)53-65. [Google Scholar]
 72. Severge, Y. E. (1998). Ders kitaplarında cinsiyetçilik, ilköğretim ders kitapları üzerine yapılmış bir içerik çözümlemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 73. Spence, J. T. & Hahn, E. D. (1997). The attitudes toward women scale and attitude change in college students. Psychology of Women Quarterly, 21(1), 17-34. [Google Scholar]
 74. Storaasli, R. D. & Markman, H. J. (1990). Relationship problems in the early stages of marriage: A longitudinal investigatigation. Journal of Family Psychology, 4(1), 80¬98. [Google Scholar]
 75. Tekin, M. & Filiz, K. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk ve boyun eğici davranış düzeylerinin çeşitli değişkenlere gore incelenmesi. SPOR METRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 27-37. [Google Scholar]
 76. Teracciaono, A., McCrae, R. R., Hagemann, D., & Costa, P. T. (2003). Individual difference variables, affective differentiation, and the structures of affect. Journal of Personality, 71(5), 669-704. [Google Scholar]
 77. Twenge, J. M. (1997). Attitudes toward women, 1970-1995. A meta-analysis. Psychology of Women Quarterly, 21(1), 35-51. [Google Scholar]
 78. Timisi, N. (1998). Medyada cinsiyetçilik. Ankara: T.C. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 79. Tuncay, E. (2006). Predictive role of perfectionism on marital adjustment. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 80. Turgut, S. (2006). Predictors of attitudes toward sexual harrassment: Ambivalent sexism, ambivalence toward men, and gender differences. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 81. Tutarel-Kışlak, Ş. (1995). Cinsiyet, evlilik uyumu, depresyon ile nedensel ve sorumluluk yüklemeleri arası ilişkiler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 82. Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilik uyum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Dergisi, 7(1), 50-57. [Google Scholar]
 83. Tutarel-Kışlak, Ş. & Çabukça, F. (2002). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(2), 35-41. [Google Scholar]
 84. Ünsaldı, R. (2004). Evlilik uyumunun ve çeşitli demografik değişkenlerin menopoza ilişkin belirtilerle ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 85. Watson, D. & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98, 219-235. [Google Scholar]
 86. Yakushko, O. (2005). Ambivalent sexism and relationship patterns among women and men in Ukraine. SexRoles, 52(9/10), 589-596. [Google Scholar]
 87. Yalçın, Z. S. (2006). Effects of ambivalent sexism, locus of control, empathy, and belief in a just world on attitudes toward rape victims. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 88. Yavuzer, H. (2004). Evlilik okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 89. Yeşilyaprak, B. (2003). Çalışan anne ve çocuk. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 90. Yıldırım, İ. & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234. [Google Scholar]
 91. Yıldırım, İ. (2004). Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışların yaygınlığı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 220-228. [Google Scholar]
 92. Watson, D., Tellegen, A., & Clark, L. (1988). Developmnet and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. [Google Scholar]
 93. Yik, M. (2007). Culture, gender and bipolarity of momentary affect. Cognition & Emotion, 21(3), 664-680. [Google Scholar]
 94. Zevon, M. A. & Tellegen, A. (1982). The structure of mood change:    An [Google Scholar]
 95. idiographic/nomothetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 111-122. [Google Scholar]