International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2023, Vol. 14(4) 14-24

A Case Study on School Dropout in Secondary Education: Causes and Solutions According to the Views of Administrators and Teachers

Yasemin Sultan Uzunova & Şefika Melike Çağatay

pp. 14 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijer.2023.604.2   |  Manu. Number: MANU-2310-04-0002.R1

Published online: December 31, 2023  |   Number of Views: 61  |  Number of Download: 65


Abstract

In this study, according to the views of teachers and administrators, the reasons why students drop out of school and the measures to be taken for these reasons were revealed. Based on the data obtained, the reasons for students' dropout are divided into three groups as follows: individual reasons, family-related reasons, and reasons arising from the education system and Ministry of National Education policies. This study was conducted as a qualitative research and semi-structured interview method was used by the researcher to collect the data. In addition, "maximum diversity" sampling, one of the purposeful sampling methods, was preferred in this study. This research was conducted with the participation of 20 administrators and teachers in Nilüfer district of Bursa province. The research was conducted in the 2022-2023 academic year and with this study, solutions were developed for the causes of the problem according to the opinions of administrators and teachers working in secondary education institutions on school dropout.Every step to be taken to find a solution to the secondary school dropout problem in secondary education institutions will be beneficial to solve the problem and that the decrease in dropout rates will contribute to a sustainable economy for our country and a generation that grows up physically and mentally healthy. 

Keywords: Educational administration, educational policies, leaving school, school dropout.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Uzunova, Y.S. & Cagatay, S.M. (2023). A Case Study on School Dropout in Secondary Education: Causes and Solutions According to the Views of Administrators and Teachers . International Journal of Educational Researchers, 14(4), 14-24. doi: 10.29329/ijer.2023.604.2

Harvard
Uzunova, Y. and Cagatay, S. (2023). A Case Study on School Dropout in Secondary Education: Causes and Solutions According to the Views of Administrators and Teachers . International Journal of Educational Researchers, 14(4), pp. 14-24.

Chicago 16th edition
Uzunova, Yasemin Sultan and Sefika Melike Cagatay (2023). "A Case Study on School Dropout in Secondary Education: Causes and Solutions According to the Views of Administrators and Teachers ". International Journal of Educational Researchers 14 (4):14-24. doi:10.29329/ijer.2023.604.2.

References
 1. Akar, N. (2006). Ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan disiplin sorunları ve eğitim yöneticilerinin çözüm yaklaşımları [Master’s thesis, Pamukkale University]. YÖK Tez. [Google Scholar]
 2. Aktan, M. C. (2015). Türkiye’de okullarda öğrencilerin karşılaştıkları problemler ve okul sosyal hizmeti. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 244-254. [Google Scholar]
 3. Arslan, E. (2022). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenililirlik. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, 51(1), 395-407. [Google Scholar]
 4. Ballı, F. E., & Kartal, S. (2020). Okul terki araştırmaları: Sistematik bir analiz çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 257-278. [Google Scholar]
 5. Batsche, C. (1985). The high school dropout: Vocational education can help. Illinois State Board of Education. [Google Scholar]
 6. Beycioğlu, K., Özer, N., & Kondakçı, Y. (2018). Eğitim yönetiminde araştırma . Ankara: Pegem Akademi . [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (14th. ed). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative Research. Pearson. [Google Scholar]
 9. Çelik, Ç. (2014). Sosyal sermaye ebeveyn ağları ve okul. Cogito, 76, 265-289. [Google Scholar]
 10. Diyu, X. (2001). Investigation and discussion on the problem of primary and secondary school dropouts in poor areas. Chinese Education & Society, 34(5), 49-58. [Google Scholar]
 11. Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. Epsilon Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Garrison, D. R. (1985). Predicting dropout in adult basic education using interaction effects among school and non-school variables. Adult Education Quarterly, 36(1), 25–38. [Google Scholar]
 13. Garrison, D. R. (1987). Researching dropout in distance education. Distance Education, 8(1), 95-101. [Google Scholar]
 14. Güler, Y. (2021). Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yaşanan disiplin olayları ve önlemlerine yönelik öğretmen görüşleri [Master’s project, Pamukkale University]. Pamukkale University Academic Repository. https://gcris.pau.edu.tr/handle/11499/38348 [Google Scholar]
 15. Özer, A., Gençtanırım, D., & Ergene, T. (2011). Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması: Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi. Education in Science: The Bulletin of the Association for Science Education, 36(161), 312. [Google Scholar]
 16. Pearson, S. B., Newcomb, M. D., & Abbott, R. D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of five theories. Journal of Educational Psychology, 92(3), 568–582. [Google Scholar]
 17. Pehlivan, Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları: Ankara ili örneği [Doctoral dissertation, Ankara University]. Ankara University Academic Repository. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/78170 [Google Scholar]
 18. Şahin, B., & Uysal, M. (2017). Açık öğretim lisesinin yetişkin eğitiminde katılım sorunsalı bağlamında incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50, (1), 127-159. [Google Scholar]
 19. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6th. ed). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10th. ed). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Yıldırım, K., & Yenipınar, Ş. (2019). Okul yöneticilerine göre öğretimsel hesap verilebilirlik olgusunun nitel analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 151-162. [Google Scholar]