International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2023, Vol. 14(3) 14-27

Determination of Obesity Awareness Levels of Secondary School Students and Suggestions for Solutions: The Case of Çanakkale

Salih Yakut & Neda Şayan

pp. 14 - 27   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijer.2023.595.2   |  Manu. Number: MANU-2307-03-0005.R1

Published online: September 30, 2023  |   Number of Views: 30  |  Number of Download: 261


Abstract

The purpose of this study is to determine the obesity awareness level of secondary school students. The study was conducted through quantitative research methods. The data were collected by applying the Obesity Awareness Scale to 506 students studying in public and private secondary schools in Çanakkale/Turkiye. The data were analysed by using frequency, t-test and ANOVA Test results. According to the results of the study, the obesity awareness level of secondary school students was “good”. The item “it is important to be at a normal weight to be a healthy person” was determined as the highest average, and the item “Reviews of magazines, movies and TV play an important role in obesity” was determined as the lowest average. There was a significant gender difference in favour of female students in the obesity awareness level of secondary school students in the overall scale, in the obesity awareness sub-dimension and in the physical activity awareness sub-dimensions. There was not significant difference by school type, grade level and having an athlete license. The average of the body mass index of secondary school students was determined as “normal” according to the criteria of the World Health Organization. In addition, it was determined that male students had a higher weight average than female students.

Keywords: Healthy life, obesity awareness, nutrition, secondary school students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yakut, S. & Sayan, N. (2023). Determination of Obesity Awareness Levels of Secondary School Students and Suggestions for Solutions: The Case of Çanakkale . International Journal of Educational Researchers, 14(3), 14-27. doi: 10.29329/ijer.2023.595.2

Harvard
Yakut, S. and Sayan, N. (2023). Determination of Obesity Awareness Levels of Secondary School Students and Suggestions for Solutions: The Case of Çanakkale . International Journal of Educational Researchers, 14(3), pp. 14-27.

Chicago 16th edition
Yakut, Salih and Neda Sayan (2023). "Determination of Obesity Awareness Levels of Secondary School Students and Suggestions for Solutions: The Case of Çanakkale ". International Journal of Educational Researchers 14 (3):14-27. doi:10.29329/ijer.2023.595.2.

References
 1. Akarsu, S. (2021). 10-21 yaş arası ergenlerde obezite sıklığı ve obeziteyi etkileyen faktörler (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultangazi Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Akmeşe, B.N. & Güçlü, S. (2021). Ortaokul ve lise öğrencilerinin sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışların incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 220-229. [Google Scholar]
 3. Altan, S.S. (2020). Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen obezite önleme programının etkinliği (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 4. Çavdar, M. (2018). Beslenme eğitiminin okul çağı çocuklarının beslenme alışkanlıklarına ve beslenme bilgi düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 5. Demir, D. (2020).  Obezite önleme programının çocukların yeme davranışları, yeme bağımlılığı, fiziksel aktivite ve obezite görülme durumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 6. Demirbaş, T. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde bireylerin fiziksel aktivite düzeyinin sağlıklı yaşam biçimi ve sağlık algısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 7. Dinççağ, N., Çelik, S., İdiz, C., Tütüncü, Y., Özel Yıldız, S. & Satman, İ. (2017). Awareness of diabetes and obesity in Turkiye. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism Association, 21, 31-36. [Google Scholar]
 8. George, D. & Mallery, P. (2020). IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference. New York: Routledge. [Google Scholar]
 9. Gülay, Y.M., Korkmaz, Z., Erten, K.Z. & Gürbüz, K., (2021). Çocukların fiziksel aktivite, obezite düzeylerinin incelenmesi: Kayseri ili örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 228-238. [Google Scholar]
 10. Güngördü, Z. (2021). Gaziantep mutfağının yöresel yemeklerinin obezite ve diyabet hastalarına göre uyarlanmış hali (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 11. İmamoğlu, İ.S. (2021). Ortaokul öğrencilerinin obezite farkındalık düzeylerinin belirlenmesi – Sinop örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinop. [Google Scholar]
 12. Kabadayı, G. (2021). Ebeveynlerin besleme tarzlarının çocuklarda obezite üzerine etkisi (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir. [Google Scholar]
 13. Kafkas, M. E. & Özen, G. (2014). Obezite Farkındalık Ölçeği’nin (OFÖ) Türkçeye uyarlanması: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,1(2), 1-15. [Google Scholar]
 14. Kaşlı, O. (2020). Altı– on yedi yaş aralığındaki çocuklarda hangi yaşlarda obezitenin zirve yaptığı ve obezite gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin belirlenmesi: tek merkez deneyimi (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Koç, T.E. (2016). Ortaokul öğrencilerinde obezite prevalansı ve obeziteyi etkileyen risk faktörleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir. [Google Scholar]
 16. MEB Okullar (2021). Resmi okullar. MEBBIS. https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx. Accessed on 15/12/2021. [Google Scholar]
 17. OECD. (2022). Public Health. OECD. https://www.oecd.org/health/public-health.htm. Accessed on 06/02/2022. [Google Scholar]
 18. Özkan, İ., Adıbelli, D., İlaslan, E. & Taylan, S. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Obezite Farkındalıkları ile Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(1), 120-126. [Google Scholar]
 19. Özmet, D.T. (2018). Fazla kilolu ve obez adolesanlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve geleceğe yönelik sağlıklı yaşam biçimi seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Öztürk, K.A. (2021). Lise öğrencilerinin dengeli beslenme ve obezite ile ilgili tutumlarının belirlenmesi için ölçek geliştirme- geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 21. Sural, V. (2021). Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite temalı beden eğitimi ve spor dersinin lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve fiziksel performanslarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 22. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022a). Dünyada obezite görülme sıklığı. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/dunyada-obezitenin-gorulme-sikligi.html. Accessed on 20/01/2022. [Google Scholar]
 23. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2022b). Obezite nasıl saptanır? https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/obezite-nasil-saptanir.html. Accessed on 27/01/2022. [Google Scholar]
 24. TDK. (2022). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Accessed on 15/01/2022. [Google Scholar]
 25. TÜBİTAK. (2021). TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması rehberi. Ankara. [Google Scholar]
 26. UNICEF. (2022). Nutrition. UNICEF Website. https://www.unicef.org/nutrition. Accessed on 02/02/2022. [Google Scholar]
 27. WHO. (2022). Obesity. WHO Website. https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1. Accessed on 20/01/2022. [Google Scholar]
 28. Yıldız, D. & Uzunsakal, E. (2018). Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 24-28. [Google Scholar]