International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2023, Vol. 14(3) 57-88

Systematic Review of Graduate Theses on E-Government

Tuğba Kocadağ Ünver & Sami Sahin

pp. 57 - 88   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijer.2023.595.5   |  Manu. Number: MANU-2212-30-0002.R2

Published online: September 30, 2023  |   Number of Views: 49  |  Number of Download: 227


Abstract

In this research, the aim was to systematically review the postgraduate theses completed in the last five years on e-government. For this purpose, the theses made between 2014-2019 were scanned with the keywords e-government, e-government and e-government in the Higher Education Council (YÖK) Thesis Centre and 155 theses were found. As a result of the permission/unauthorized status of these theses, the ones that could not be reached directly were tried to be reached through the author or his/her advisor, and 94 of them were included in the scope of the research by evaluating their suitability for the research purpose. Thesis publication year, publication type, publication language, university, institute, and branch of science, keywords, target audience that will benefit or be affected by the research result, sample demographics, expression of research objectives, research method, number of samples and sampling method, data collection and analysis method, data collection tools, researched variables, limitations, future research proposals, recommendations for policymakers and those in the field of application, theoretical ties and findings related to e-government were evaluated. It is seen that many of the studies on e-Government are master's theses, published in Turkish as the language of publication, published in 2014 as the year, completed in Gazi University from the point of view of the university, and carried out in the Institute of Social Sciences and the Department of Business Administration. In the examined theses, it is seen that there are theses that do not specify keywords, and when examined in terms of the number of keywords, at least 2 and at most 10 keywords are specified. Examining the studies on e-Government in terms of identified research problems, it is important in terms of contributing to the literature, stating the similarities and differences in previous studies, and guiding future research.

Keywords: Current trends in e-government research, systematic review in e-government research, evaluation of postgraduate studies.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Unver, T.K. & Sahin, S. (2023). Systematic Review of Graduate Theses on E-Government . International Journal of Educational Researchers, 14(3), 57-88. doi: 10.29329/ijer.2023.595.5

Harvard
Unver, T. and Sahin, S. (2023). Systematic Review of Graduate Theses on E-Government . International Journal of Educational Researchers, 14(3), pp. 57-88.

Chicago 16th edition
Unver, Tugba Kocadag and Sami Sahin (2023). "Systematic Review of Graduate Theses on E-Government ". International Journal of Educational Researchers 14 (3):57-88. doi:10.29329/ijer.2023.595.5.

References
 1. Ahi, B., & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(27), 23-46. [Google Scholar]
 2. Akbaba, R. S., & Türel, Y. K. (2016). Yazma becerisinde dönüt ve dönüt aracı olarak kullanılan bilgisayara ilişkin bir derleme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5 (4), 2023-2040. [Google Scholar]
 3. Akça-Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Akça-Üstündağ, D. (2013). Türkiye'de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55-71. [Google Scholar]
 5. Akdoğan, H. (2011). Vatandaşların farkındalığı açısından e-devlet uygulamaları: Isparta örneğı̇. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 6. Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Yüksek Lisans Tez, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135. [Google Scholar]
 8. APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington DC: American Psychological Association. [Google Scholar]
 9. Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/ egtconf/pdfkitap/pdf/488pdf adresinden 9 Eylül 2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 10. Aydın, A., Erdağ, C., & Sarıer, Y. (2010). Eğitim yönetimi alanında yayınlanan makalelerin konu, yöntem ve sonuçlar açısından karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 37– 58. [Google Scholar]
 11. Aypay, A., Coruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in Educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77. [Google Scholar]
 12. Aydın, A., Selvitopu, A., & Kaya, M. (2018). Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ilkogretim Online, 17(3), 1283-1301. [Google Scholar]
 13. Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 14. Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(59), 325-343. [Google Scholar]
 15. Baş, T. (2005). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 16. Baş, F., & Özturan Sağırlı, M. (2017). A content analysis of the articles on metacognition in education in Turkey. Education and Science, 42(192), 1-33. [Google Scholar]
 17. Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: A review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds). Qualitative researching with text, image and sound (131-151). London: Sage Publication. [Google Scholar]
 18. Bektaş, M., & Ceylan, H. D. A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 197-222. [Google Scholar]
 19. Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal. [Google Scholar]
 20. Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: a vocabulary of research concepts. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 21. Boland, A., Cherry, M. and Dickson, R. (2017). Doing a systematic review: a student’s guide. London: Sage. [Google Scholar]
 22. Bozkaya, M., Aydin, I. E., & Kumtepe, E. G. (2012). Research Trends and Issues in Educational Technology: A Content Analysis of TOJET (2008-2011). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(2), 264-277. [Google Scholar]
 23. Burns, N., & Grove, S. K. (2007). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. (4th ed., pp. 134-163). China: Saunders. [Google Scholar]
 24. Burns, N., & Grove, S. K. (2009). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. (6th ed., pp. 90-119, 598-610). USA: Saunders. [Google Scholar]
 25. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 26. Can Yaşar, M., Aral, N. (2011). Türkiye'de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 70-90. [Google Scholar]
 27. Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2010). Simulation‐based learning in nurse education: systematic review. Journal of advanced nursing, 66(1), 3-15. [Google Scholar]
 28. Chang, P. L., & Hsieh, P. N. (1997). A qualitative review of doctoral of dissertation management in Taiwan. Higher Education, 33, 115-136. [Google Scholar]
 29. Cherry, M. G., & Dickson, R. (2017). Defining my review question and identifying inclusion and exclusion criteria. Doing a systematic review: A student’s guide, 43-57. [Google Scholar]
 30. Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Newbury Park: Sage. [Google Scholar]
 31. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 32. Cooper, H. (2009). Hypotheses and problems in research synthesis. The handbook of research synthesis and meta-analysis, 2, 237-256. [Google Scholar]
 33. Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. [Google Scholar]
 34. Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580. [Google Scholar]
 35. De Jong, O. (2007). Trends in western science curricula and science education research: A Bird’s eye view. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15-21. [Google Scholar]
 36. De Leeuw, E. D., & Hox, J. J. (1996). The influence data collec- tion methods on structural methods: A comparision of a mail a telephone and a face-to-face survey. Sociological Methods and Research, 24 (4), 443-472. [Google Scholar]
 37. Demirer, V., & Erbaş, C. (2016). Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996-2014 Years: A content analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(4), 91-104. [Google Scholar]
 38. Dikmen, C. H., & Demirer, V. (2016). Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-46. [Google Scholar]
 39. Doğan, H., & Tok, T. N. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi örneği. Current Research in Education, 4(2), 94-109. [Google Scholar]
 40. Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64. [Google Scholar]
 41. Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87-97. [Google Scholar]
 42. Dündar, H., & Hareket, E. (2016). Değerler eğitimi araştırmalarında yönelimler: Değerler Eğitimi Dergisi Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 207-231. [Google Scholar]
 43. Eğmir, E., Erdem, C., & Kocyigit, M. (2017). Trends in Educational Research: A Content Analysis of the Studies Published in" International Journal of Instruction". International Journal of Instruction, 10(3), 277-294. [Google Scholar]
 44. Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 45. Erdem, C. (2018). Medya Okuryazarlığı Araştırmalarında Eğilimler: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 693-717. [Google Scholar]
 46. Erdoğan, M., Marcinkowski, T. & Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15 (5), 525-548. [Google Scholar]
 47. Erdoğmuş, F. U. (2009). Research trends in CEIT MS and PhD theses in Turkey: A content analysis. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 48. Erdoğmuş, F. U. ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’ de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. [Google Scholar]
 49. Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 50. Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218. [Google Scholar]
 51. Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiyedeki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75. [Google Scholar]
 52. Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D., & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development: A review and conceptualization. International Journal of Sustainability in Higher Education.  20 (1), 23-38. 10.1108/IJSHE-07-2017-0114. [Google Scholar]
 53. Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 54. Grimshaw, J., McAuley, L. M., Bero, L. A., Grilli, R., Oxman, A. D., Ramsay, C., et al. (2003). Systematic reviews of the effectiveness of quality improvement strategies and programmes. Quality and Safety in Health Care, 12, 298–303. [Google Scholar]
 55. Gökçek, T., Babacan, F.Z., Kangal, E., Çakır, N. & Kül, Y. (2013). 2003-2012 yılları arasında Türkiye’de karma araştırma yöntemiyle yapılan eğitim çalışmalarının analizi. International Journal of Social Science, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1655. 6(7): 435-456. [Google Scholar]
 56. Göksu, İ., Özcan, K. V., Çakır, R., & Göktaş, Y. (2014). Türkiye’de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar. İlköğretim Online, 13(2), 694‐709. [Google Scholar]
 57. Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 177-199. [Google Scholar]
 58. Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111. [Google Scholar]
 59. Gürdal, A., Bakioğlu, A. ve Öztuna, A. (2005). Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 17, 53-58. [Google Scholar]
 60. Gürel, D. K., Merve, S. A. K., Ünal, Z. Ş., Özbek, V., Candaş, Z., & Sinem, Ş. E. N. (2017). 1995-2015 Yılları Arasında Türkiye’de Fizik Eğitimine Yönelik Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 143-167. [Google Scholar]
 61. Güzeller, C. O. (2009). Araştırma yöntem ve teknikleri dersi yayımlanmamış ders notları. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Antalya. [Google Scholar]
 62. Hannafin, R. D., & Young, M. (2008). Research on educational technologies. In M. Spector, M. D. Merrill, J. V. Merrienboer, & M. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational communicati- ons and technology (3th ed., pp. 731-739). NY: Routledge. [Google Scholar]
 63. Hart, L. C., Smith, S. Z., Swars, S. L., & Smith, M. E. (2009). An examination of research methods in mathematics education: 1995– 2005. Journal of Mixed Methods Research, 3 (1) 26–41. [Google Scholar]
 64. Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review?, http://www.whatisseries.co.uk/whatis/ adresinden 13.10.2020 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 65. Hew, K. F., Kale, U., & Kim, N. (2007). Past research in instruc- tional technology: Results of a content analysis of empirical studies published in three prominent instructional technology journals from the year 2000 through 2004. Journal of Educational Computing Research, 36 (3), 269-300. [Google Scholar]
 66. Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds). (March 2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0, http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/ cochrane/ handbook/ adresinden 13.10.2020 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 67. Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, MA: Addison-Wesley. [Google Scholar]
 68. Hranstinski, S., & Keller, C. (2007). An examination of research approaches that underlie research on educational technology: A review from 2000 to 2004. Journal of Educational Computing Research, 36 (2), 175-190. [Google Scholar]
 69. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277-1288. [Google Scholar]
 70. İşçi, S. (2013). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 71. Jayarajah, K., Saat, R.M. & Rauf, R.A.A. (2014). A review of science, technology, engineering & mathematics (STEM) education research from 1999–2013: A Malaysian perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(3), 155-163 DOI: 10.12973/eurasia.2014.1072a [Google Scholar]
 72. Juodaitytė, A., & Kazlauskienė, A. (2008). Research methods applied in doctoral dissertations in education science (1995-2005): Theoretical and empirical analysis. Vocational Education: Research & Reality, 15, 36-45. [Google Scholar]
 73. Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 54-63. [Google Scholar]
 74. Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö. Eraslan, F. , Eryılmaz, A., & Güneş, B. (2014). Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (2), 127-153. [Google Scholar]
 75. Karkın, A. M. (2011). Müzik bilimleri alanında lisansüstü tezlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149. [Google Scholar]
 76. Kaleli Yılmaz, G. (2015). Analysis of technological pedagogical content knowledge studies in Turkey : A Meta-synthesis Study. Education and Science, 40(178), 103-122. [Google Scholar]
 77. Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33 [Google Scholar]
 78. Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 10(3), 75-87. [Google Scholar]
 79. Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71. [Google Scholar]
 80. Kaya, A.Y., Fışkın, R., & Nas, S (2013). Safety science dergisinde 2006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelerin içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi 5(1), 121-139. [Google Scholar]
 81. Kelly, A. E., & Lesh, R. A. (2000). Trends and shifts in research methods. In A. E. Kelly & R. A. Lesh (Eds.), Handbook of rese- arch design in mathematics and science education (pp. 35-44). Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 82. Kılıç Çakmak, E., Çebi, A., Mihçi, P., Günbatar, M.S., & Akçayir, M. (2013). A contentanalysis of Educational technology research in 2011. 4th International Conference on New Horizons in Education. INTE 2013 ProceedingsBook, 397-409. [Google Scholar]
 83. Kılıç Çakmak, E., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, S. B., Taşkın, N., &Marangoz, M. (2015). 2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 126-160. [Google Scholar]
 84. Kılıç Çakmak, E., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Özgül Ünsal, N., Boz, K., Bozkurt, Ö. F., Ergül Sönmez, E., Baştemur Kaya, C., Karaca, C., Bahadur, H., & Üstün Gül, H.  (2016). 2014 Yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 80-108. [Google Scholar]
 85. Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu (WebDOU-2011), 27-28 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 86. Küçük, S., Aydemir, M., Yıldırım, G., Arpacık, O., & Göktaş, Y. (2013). Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011. Computers & Education, 68, 42-50. [Google Scholar]
 87. Latchem, C. (2006). Editorial: A content analysis of the British Journal of Educational Technology. British Journal of Educational Technology, 37(4), 503-511. [Google Scholar]
 88. Lin, T.C., Lin, T.J. & Tsai, C.C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372, DOI: 10.1080/09500693.2013.864428. [Google Scholar]
 89. Lubiensky, S. T., & Bowen, A. (2000). Who’s counting? A survey of mathematics education research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education, 31 (5), 626–633. [Google Scholar]
 90. Masood, M. (1997). A ten year analysis: Trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 1 (2), 1823-1844. [Google Scholar]
 91. Masood, M. (2004). A ten year analysis: Trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT), 1(2), 73–91. [Google Scholar]
 92. Moula, P., & Goodman M. (2009). Nursing Research. (pp. 111-149, 247-261). London: SAGE Publication Ltd. [Google Scholar]
 93. Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 94. Miles, M. B. & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, (2rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 95. Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5-24. [Google Scholar]
 96. Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi Alaninda Yapilan Tez Çalişmalari. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132. [Google Scholar]
 97. Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştirma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. [Google Scholar]
 98. Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Kanlı, U., Eryılmaz, A. & Güneş, B. (2013). Content analysis of physics education studies published in Turkish science education journal from 2004 to 2011. Journal of Turkish Science Education, 10 (4), 151-163. [Google Scholar]
 99. Özdemir, O. (2010). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138. [Google Scholar]
 100. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 101. Polat, G. (2010). Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 102. Reeves, T. C. (1995). Questioning the questions of instructional technology research. Retrieved September 9, 2020, from http://www. hbg.psu.edu/bsed/intro/docs/dean/. [Google Scholar]
 103. Ross, S. M., & Morrison, G. R. (2008). Research on instructional strategies. In M. Spector, M. D. Merrill, J. V. Merrienbo- er, & M. Driscoll (Eds.). Handbook of research on educational communications and technology, (pp. 719-730). NY: Routledge. [Google Scholar]
 104. Ross, S. M., Morrison, G. R., & Lowther, D. L. (2005). Using ex- perimental methods in higher education. Journal of Computing in Higher Education, 16 (2), 39-64. [Google Scholar]
 105. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarinin öğrenci kavramina ilişkin sahip olduklari zihinsel imgeler. Türk eğitim bilimleri dergisi, 7(2), 281-326. [Google Scholar]
 106. Saban, A.,Eid-Koçbeker, B.N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. & Tunç, P. (2010). Eğitim bilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142. [Google Scholar]
 107. Salanda, J. (2011). Fundamentals of Qualitative Research: Understanding Qualitative Research. Oxford University Press, Newyork. [Google Scholar]
 108. Seçer, İ., Ay, İ., Ozan, C., & Yılmaz, B. Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 49-60. [Google Scholar]
 109. Seferoğlu, S. S., Çelen, F. K., & Çelik, A. (2011). Türkiye'de e-devlet uygulamalarında e-öğrenmenin yeri. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, Bölüm 19, ss. 281-308. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 110. Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453. [Google Scholar]
 111. Sert, G. (2010). Öğretim teknolojileri eğitiminde yayınlanmış Türkiye adresli makalelerin içerik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 112. Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1(3), 1-8. [Google Scholar]
 113. Shih, M., Feng, J., & Tsai, C. C. (2008). Research and trends in the field of e-learning from 2001 to 2005: A content analysis of cognitive studies in selected journals. Computers & Education, 51(2), 955-967. [Google Scholar]
 114. Sözbilirr, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22. [Google Scholar]
 115. Sözbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In Science Education Research and Practice in Europe (pp. 341-374). Brill. [Google Scholar]
 116. Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research, 5 (18), 236-252. [Google Scholar]
 117. Stone, P. J., Dexter, C. D., Marshall,S. S., Daniel, M. O. (1966). The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis. Cambridge, Mass.: MIT Press. [Google Scholar]
 118. Staton‐Spicer, A. Q., & Wulff, D. H. (1984). Research in communication and instruction: Categorization and synthesis. Communication Education, 33(4), 377-391. [Google Scholar]
 119. Şahin, A. (2007). Türkiye'de e-belediye uygulamaları ve Konya örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 161-189. [Google Scholar]
 120. Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçmelerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Sözkesen [Google Scholar]
 121. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 439-458. [Google Scholar]
 122. Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 115-120. [Google Scholar]
 123. Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araş- tırmalarının analizi II: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89–103. [Google Scholar]
 124. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri, İstanbul: Epsilon. [Google Scholar]
 125. Tosuntaş, Ş.B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi (2013-2018). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(2), 277-286. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.330. [Google Scholar] [Crossref] 
 126. Tsai, C. C., & Wen, L. M. C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication in selected journals. International Journal of Science Education, 27, 3–14. [Google Scholar]
 127. Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 93-119. [Google Scholar]
 128. Ulutaş, F., Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626. [Google Scholar]
 129. Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F., & Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. The First International Congress Educational Research Kongre Kitapçığı, (Mayıs 1-3, 2009) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. [Google Scholar]
 130. Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). The research trends of postgraduate dissertations in Turkish education departments Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378. [Google Scholar]
 131. Yeşilyurt, F. (2018). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında yapılan bilgisayar oyunları konulu lisansüstü tezlerin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1506-1524. DOI:10.26466/opus.476837. [Google Scholar]
 132. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 133. Yıldız, N. G., Melekoğlu, M. A., & Paftalı, A. T. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. Elementary Education Online, 15(4), 1076-1089. [Google Scholar]
 134. Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402. [Google Scholar]
 135. Varışoğlu, B., Şahı̇n, A., Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. [Google Scholar]
 136. Walcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description. Analysis and Interpretation. SAGE Publications. [Google Scholar]
 137. Weber, R.P. (1990). Basic Content Analysis (2nd ed.). SAGE Publications. [Google Scholar]