International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2011, Vol. 2(2) 10-20

A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study)

Orhan Taşkesen

pp. 10 - 20   |  Manu. Number: ijers.2011.004

Published online: July 01, 2011  |   Number of Views: 192  |  Number of Download: 752


Abstract

This study was carried out to detect the university students’ need levels of receiving art education informally, and to determine if there is a significant difference between the levels of tendency to violence and aggression levels according to the need they feel about receiving art education informally. This study was conducted with 182 (78 male, 104 female) students who study at Erzincan University. “Scale of need for receiving art education informally” developed by the researcher, “Aggression Scale” developed by Tuzgöl, “Scale of tendency to violence” developed by Göka, Bayat and Türkçapar were used respectively to measure the students’ needs for receiving art education informally, to measure the levels of aggression, and to measure their “tendency to violence”. In the analysis of the data, Kruskal Wallis H test, one of non-parametric tests, was used to compare scores belonging to the dependent variable of the unrelated sample and Person Correlation Coefficient was used to determine the relationship between the two variables. At the end of the study, according to the need they feel about receiving art education informally, no significant difference was found between the students’ levels of aggression and tendency levels to violence. In a positive way, a significant relationship was found out between the students’ levels of aggression and tendency levels to violence.

Keywords: Art Education, Informal Education, Aggression, Tendency to Violence


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Taskesen, O. (2011). A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study). International Journal of Educational Researchers, 2(2), 10-20.

Harvard
Taskesen, O. (2011). A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study). International Journal of Educational Researchers, 2(2), pp. 10-20.

Chicago 16th edition
Taskesen, Orhan (2011). "A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study)". International Journal of Educational Researchers 2 (2):10-20.

References
 1. Budak, Y. (2009). Yaşamboyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 693 - 708. [Google Scholar]
 2. Buyurgan, S & Kumral Ç. (2007). Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır? 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 - 21Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Çoraklı, E., Barsamyan, M., & Tuzcuoğlu, S. (2007). Müzik Öğretmeni adaylarının Piyano Dersindeki Başarıları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 - 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]
 4. Freud, S. (2007). Sanat ve Sanatçılar Üzerine. ( Çev. K. Şipal). (Dördüncü baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları [Google Scholar]
 5. Fromm, E. (2008). Sevgi ve şiddetin kaynağı ( Çev.Y. Salman, N. İçten). (7. Basım). İstanbul: Payel yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Göksan, T. S., Uzundurukan, S.,& Keskin, N. S. (2009), Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Programları. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitim Sempozyumu,    6-7 Kasım, Antalya. Retrieved Marc 19,    2011, from [Google Scholar]
 7. http://www.imoantalya.org.tr/imo_antalya_semp2009/files/14.pdf [Google Scholar]
 8. About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study) [Google Scholar]
 9. Kızmaz, Z. (2006 Mayıs). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (1), 47-70. Retrieved January 7, 2011, http://www.ikinciadim.org/makaleler/siddetdavranisininkaynaklari.pdf [Google Scholar]
 10. Krug, E.G., Mercy, A.J., Dahlberg, L.L., & Zwi, A.B. (2002a). The world report on violence and health. Geneva: World Health Organization. Retrieved February 10, 2010, from http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf [Google Scholar]
 11. Michaud, Y. (1986). Şiddet. (Çev: Cem Muhtaroğlu). İstanbul: İletişim yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Moeller, T. G. (2001). Youth Aggression and Violence: A Psychological Approach.USA: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 13. Özsoy, V.(2007). Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu Açılış Konuşması. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 - 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]
 14. Peden M, McGee K,& Sharma G.(2002b). The injury chart book: a graphical overview of the global burden of injuries. Geneva, World Health Organization. Retrieved March 10, 2011,    from http://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fpublications%2F924156220x.pdf&rct=j&q=The%20injur y%20chart%20book%3A%20a%20graphical%20overview%20of%20the%20global%20bu rden%20of%20injuries.%20Geneva&ei=NbvVTO2HDor5sgaBqdHUCA&usg=AFQjCNFvvh nDKzZjST4mZ1Nz-SYtJsqGNA [Google Scholar]
 15. Smith, P. (2000). Violence and Art Education. National Art Education Association Convention, Retrieved January 11, 2011, from, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED441732.pdf [Google Scholar]
 16. Taşkesen, O. (2011). Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Resim Bölümleri İle Genel Liselerde Verilen Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Şiddete Yönelik Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Unpublished MA thesis. Gazi University, Ankara. [Google Scholar]
 17. Toy, B. (2006), Sanat Egitimi Alan ve Almayan 15-17 Yas Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi, Unpublished MA thesis, Ankara University, Ankara [Google Scholar]
 18. Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). 2008 Ölüm İstatistikleri, Retrieved January 17, 2011, from http://www.tuik.gov.tr/demografiapp/olum.zul [Google Scholar]
 19. Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü İstatistikleri, Retrieved    January    17,    2011,    from http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=1&ust_id=12    04.04.2011 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 20. Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (14), 40-41 [Google Scholar]
 21. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. Ankara: Başbakanlık Basımevi [Google Scholar]
 22. Uzman E. , Temiz E. (2007) Sanat Eğitiminin Üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve kendini ayarlama davranışlarına etkisi. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 - 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. [Google Scholar]