International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2010, Vol. 1(3) 57-70

Competence of Playing and Teaching the Piano of Music Teaching Undergraduate Students: The Piano and Piano Teaching Lesson

Feyza SÖNMEZÖZ

pp. 57 - 70   |  Manu. Number: ijers.2010.012

Published online: December 01, 2010  |   Number of Views: 157  |  Number of Download: 741


Abstract

On the institutions training music teachers, the level of piano teaching affects the competence of music teachers working at elementary schools and high schools. Therefore, during the undergraduate education, a music teacher candidate should show interest on piano lesson as much as he or she shows interest on main instrument lesson. Meanwhile, besides the piano lessons, he or she should show interest at same level and work on lessons related to the piano like ‘Musical Hearing Reading and Writing’, “Harmony, Counterpoint, Accompaniment”, “Playing Accompaniment”, “Musical Styles”, “Turkish Music Poly Vocalization”, “Composing Educational Music”, “The piano and Piano Teaching”. For this reason, “The piano and Piano Teaching” lesson became an important stage for the piano education on music teaching from the stand point of earned information and abilities, resources regarding the piano literature, piano education and works containing various methods and techniques.

Keywords: Music education, the piano, piano education.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
SONMEZOZ, F. (2010). Competence of Playing and Teaching the Piano of Music Teaching Undergraduate Students: The Piano and Piano Teaching Lesson. International Journal of Educational Researchers, 1(3), 57-70.

Harvard
SONMEZOZ, F. (2010). Competence of Playing and Teaching the Piano of Music Teaching Undergraduate Students: The Piano and Piano Teaching Lesson. International Journal of Educational Researchers, 1(3), pp. 57-70.

Chicago 16th edition
SONMEZOZ, Feyza (2010). "Competence of Playing and Teaching the Piano of Music Teaching Undergraduate Students: The Piano and Piano Teaching Lesson". International Journal of Educational Researchers 1 (3):57-70.

References
  1. Çimen, G. (1995). Piyano Başlangıç Metotlarına Genel Bakış. Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi. Trabzon: Selva Yayıncılık [Google Scholar]
  2. Ercan, N. (2008). Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Birinci Basım. Ankara: Sözkesen Matbaası. Fenmen, M. (1947). Piyanistin Kitabı. Ankara: Akba Kitapevi [Google Scholar]
  3. MEB, (2006). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara: Türkiye [Google Scholar]
  4. Sönmezöz, F. (2006). Müzik Öğretmeni yetiştiren Kurumlardaki Eşlik Öğretiminin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Türkiye [Google Scholar]
  5. Şenel, N. (1983). Müzik Öğretim Yöntemleri. Yayınlanmamış Ders Notları. İstanbul: Marmara Üniversitesi [Google Scholar]
  6. YÖK, (2006). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara: Türkiye [Google Scholar]
  7. Zuckmayer, E. (1970). Piyano Öğretimi Hakkında. Yayınlanmamış Ders Notu. Ankara: Gazi Üniversitesi [Google Scholar]