International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2010, Vol. 1(2) 37-46

Methodological and Statistical Errors Found in Science Education Master’s Theses

Sibel OZSOY, Özgül KELEŞ & Naim UZUN

pp. 37 - 46   |  Manu. Number: ijers.2010.007

Published online: July 01, 2010  |   Number of Views: 186  |  Number of Download: 769


Abstract

In the scientific research process, it is very crucial for researchers to determine methodology of study, to choose appropriate statistical analysis and to report results obtained correctly. In our country, one can confront with many methodological and statistical errors in science education studies. To decrease the number of errors, there is a need for studies reporting kinds of errors and giving recommendations to correct them. With this perspective, the aim of this study is to examine Master’s theses written in the field of science education in terms of appropriateness of their methodology and statistical analysis used. In the present study, 30 theses that can be accessed from the National Theses Center of Council of Higher Education are examined. In the study, errors frequently confronted in these theses are examplified and some recommendations are given to correct these errors.

Keywords: scientific research, statistical errors, methodological errors, science education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
OZSOY, S., KELES, O. & UZUN, N. (2010). Methodological and Statistical Errors Found in Science Education Master’s Theses. International Journal of Educational Researchers, 1(2), 37-46.

Harvard
OZSOY, S., KELES, O. and UZUN, N. (2010). Methodological and Statistical Errors Found in Science Education Master’s Theses. International Journal of Educational Researchers, 1(2), pp. 37-46.

Chicago 16th edition
OZSOY, Sibel, Ozgul KELES and Naim UZUN (2010). "Methodological and Statistical Errors Found in Science Education Master’s Theses". International Journal of Educational Researchers 1 (2):37-46.

References
 1. Arda, B. (2003). “Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği”. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, I. Ulusal Sempozyumu. Ankara: TÜBİTAK, ULAKBİM. Retrieved Jan 19, 2009 from http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum1/barda.pdf [Google Scholar]
 2. Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, 4 Nokta Matbaacılık Ltd. Şti.,Bursa. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (5. Baskı), Canteki Matbaası, Ankara. [Google Scholar]
 4. Kabaca, T. & Erdoğan, Y. (2007). Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(2), Sayı 22. [Google Scholar]
 5. Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 6. Özgüven, İ.E. (2004). Psikolojik Testler, Sistem Ofset, Ankara. [Google Scholar]
 7. Sayın, S. (2008). Bilimsel araştırmalarda yapılan bazı istatistiksel ve yöntembilimsel Hatalar-III: Güvenirlik Kestirimlerine Yönelik Hatalar . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı, 15. [Google Scholar]
 8. Sönmez, V. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research, 18, s. 150-170. [Google Scholar]
 9. Tonta, Y. (1999). Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Tekniklerin Kullanımı ve Bulguların Sunumu Üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 13 (2), 112-124. [Google Scholar]
 10. Toy, Y. B., & Tosunoğlu, G. N. (2007). Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırmalarda Bilimsel Araştırma Süreci, İstatistiksel Teknikler ve Yapılan Hatalar, Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1. [Google Scholar]
 11. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]