International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2023, Vol. 14(1) 44-52

Determining Preservice Science Teachers’ Cognitive Structures Related to the Environment by Using Word Association Test

Ilgım Özergun & Betül Timur

pp. 44 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijer.2023.526.4   |  Manu. Number: MANU-2302-19-0002.R2

Published online: March 24, 2023  |   Number of Views: 93  |  Number of Download: 219


Abstract

The aim of this study is to reveal preservice science teachers’ cognitive structures related to environment by using word association test. With this aim, some concepts related to environment were selected purposively. In this descriptive case study, the data was collected from 2022-2023 educational term 3rd (N=58) and 4th (N=46) grade preservice science teachers. Five selected words which were “global warming”, “climate change”, “sustainability”, “environmental problems”, and “environmental awareness” were given to preservice science teachers, and they wrote related words in five minutes. For data analysis, frequency table was prepared by analyzing the words of the preservice science teachers for each concept. Then, breakpoint technique was used to develop concept network. According to the preliminary findings of this study, 4th grade preservice science teachers have more conceptions related to the environment compared to 3rd grade preservice science teachers. In addition to that, preservice science teachers’ cognitive structures of global warming and climate change is higher compared to other concepts. Lastly, most of the students’ cognitive structures of “environmental problems”, environmental awareness” and “sustainability” is low.

Keywords: environment, preservice science teachers, word association test


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozergun, I. & Timur, B. (2023). Determining Preservice Science Teachers’ Cognitive Structures Related to the Environment by Using Word Association Test . International Journal of Educational Researchers, 14(1), 44-52. doi: 10.29329/ijer.2023.526.4

Harvard
Ozergun, I. and Timur, B. (2023). Determining Preservice Science Teachers’ Cognitive Structures Related to the Environment by Using Word Association Test . International Journal of Educational Researchers, 14(1), pp. 44-52.

Chicago 16th edition
Ozergun, Ilgim and Betul Timur (2023). "Determining Preservice Science Teachers’ Cognitive Structures Related to the Environment by Using Word Association Test ". International Journal of Educational Researchers 14 (1):44-52. doi:10.29329/ijer.2023.526.4.

References
 1. Arık, S., & Yılmaz, M. (2020). Çevre akademik başarısı ve çevreye yönelik tutumla ilgili deneysel çalışmaların sistematik alanyazın incelemesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 494-535. [Google Scholar]
 2. Bahar, M. (2000, November 1-2). Üniversite öğrencilerinin çevre eğitimi konularındaki ön bilgi düzeyi, kavram yanılgıları [Paper presentation]. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜBİTAK, Ankara. [Google Scholar]
 3. Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of biological education, 33(3), 134-141. [Google Scholar]
 4. Bahar, M., & Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85. [Google Scholar]
 5. Berkes, F., & Kışlalıolu, M. (1993). Ekoloji ve çevre bilimleri. Çevre Sorunları Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications. [Google Scholar]
 7. Flyvbjerg, B. (2011). Case study. The Sage handbook of qualitative research, 4, 301-316. [Google Scholar]
 8. Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of environmental education, 18(2), 1-8. [Google Scholar]
 9. Keleş, R. (1997). İnsan, çevre, toplum. Imge Kitapevi. [Google Scholar]
 10. Kola-Olusanya, A. (2017). Young adults’ contextualization of environmental and sustainability issues: a critical issue for environmental education intervention. Journal of Education in Black Sea Region, 3(1), 2-17. [Google Scholar]
 11. Michelsen, G., & Fischer, D. (2017). Sustainability and education 1. In Sustainable development policy (pp. 135-158). Routledge. [Google Scholar]
 12. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage. [Google Scholar]
 13. Powers, A. L. (2004). Teacher preparation for environmental education: Faculty perspectives on the infusion of environmental education into preservice methods courses. Journal of Environmental Education, 35, 3-18. [Google Scholar]
 14. Sato, M. & James, P. (1999). "Nature" and "Environment" as perceived by university students and their supervisors. International Journal of Environmental Education and Information, 18(2), 165-172. [Google Scholar]
 15. Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: “Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim”. Education and Science, 32(45), 23- 39. [Google Scholar]
 16. Özcan, H., & Demirel, R. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik bilişsel yapılarının çizimleri aracılığıyla incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 68-83. [Google Scholar]
 17. Özsoy, S. (2012). A survey of Turkish pre-service science teachers' attitudes toward the environment. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 121-140. [Google Scholar]
 18. Şahin, H.G., & Doğu, S. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi. Elementary Education Online, 17(3), 1402-1416. [Google Scholar]
 19. Şen, Ş., Varoğlu, L., & Yılmaz, A. (2019). Examination of undergraduates’ cognitive structures on reaction rates and chemical equilibrium. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 335-352. [Google Scholar]