International Association of Educators   |  ISSN: 1308-9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2010, Vol. 1(1) 20-27

The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement

M.Handan GÜNEŞ & Dilek ÇELİKLER

pp. 20 - 27   |  Manu. Number: ijers.2010.003

Published online: March 01, 2010  |   Number of Views: 157  |  Number of Download: 701


Abstract

This study aimed to investigate the effects of modelling and computer assisted instruction (CAI) on students’ academic achievement. For this purpose, this study was conducted with 132 second grade students from 19 Mayıs University, Faculty of Education, Department of Science and Technology. Students were grouped as control, modelling and computer assisted instruction group and “cell division” was taught using three different methods. Pre-test and post-test results revealed that there were significant differences between the groups in terms of academic achievement. While control group (traditional method) was the less successful group, modelling group was the most successful group. Study results also revealed that students learned better by doing and were more successful when supplementary tools were used. 

Keywords: Cell division, modelling, computer assisted instruction (CAI)


How to Cite this Article?

APA 6th edition
GUNES, M. & CELIKLER, D. (2010). The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement. International Journal of Educational Researchers, 1(1), 20-27.

Harvard
GUNES, M. and CELIKLER, D. (2010). The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement. International Journal of Educational Researchers, 1(1), pp. 20-27.

Chicago 16th edition
GUNES, M.Handan and Dilek CELIKLER (2010). "The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement". International Journal of Educational Researchers 1 (1):20-27.

References
 1. Akarsu, F., Aşkar, P. & Ersoy, Y. (1998). Bilgisayar destekli öğretimde öğretmenin işlevi yetiştirilmesi, Bilgisayar Destekli Eğitim Kongresi, Ankara. [Google Scholar]
 2. Akpınar, E., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. TOJET, 4,1, Makale:12. 22.05.2007, from http://www.tojet.net/articles/4112.htm [Google Scholar]
 3. Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 147-157. [Google Scholar]
 4. Bahar, M., Johnstone, A. H. & Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33,84-86. [Google Scholar]
 5. Baki, A. (2002). Bilgisayar destekli matematik öğretimi. Ceren Yayınları, İstanbul,11-27. [Google Scholar]
 6. Clark, D. C. & Mathis, P. M. (2000). Modelling mitosis and meiosis. a problem-solving activity. The American Biology Teacher. 62 (3), 204-206. [Google Scholar]
 7. Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Friedler, Y. & Tamır, P. (1990). Life in science laboratory classroom at secondary level. The student laboratory and the science curriculum. London: Routledge. [Google Scholar]
 9. Güneş, B., Gülçiçek, Ç., & Bağcı, N. (2004) Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. TÜFED-TUSED / 1 (1), 35-48 [Google Scholar]
 10. Güneş, M. H. & Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (2), 169-175. [Google Scholar]
 11. Harrison, G. A. (2001.) How do teachers and textbook writers model scientific ideas for students. Research in Science Education, 31, 401-435 [Google Scholar]
 12. Haury, D. (1989). The contribution of science locus of control orientation to expressings of attitude toward science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 26, 503-517. [Google Scholar]
 13. Justi, S. R. & Gilbert, K. J. (2002). Modelling, teachers’ views on the nature of modelling, and implications for the education of modellers. International Journal. Science Education, 24 (4), 369-387. [Google Scholar]
 14. Karamustafaoğlu, O., Aydın M. ve Özmen H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: basit harmonik hareket örneği. TOJET, Cilt:4, Sayı:4, Makale:10 04.04.2007, from http://www.tojet.net/articles/4410.htm [Google Scholar]
 15. Kindfield, A. C. H. (1994). Understanding a basic biological process: expert and novice models of meiosis. Science Education, 78 (3), 157-161. [Google Scholar]
 16. Lavoie, D. R. (1993). The development, theory and application of a cognitive-network model of prediction problem solving in biology. Journal of Research in Science Teaching, 30 (7), 767-785. [Google Scholar]
 17. Lewis, J., Leach, J. & WooRobinson, C. (2000). Choromosomes: the missing link-young people’s understanding of mitosis, meiosos and fertilisation, Journal of Biological Education, 34 (4), 189-191. [Google Scholar]
 18. Sezgin, E. & Köymen, Ü. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya yazılımının fen bilgisi öğretiminde akademik başarıya olan etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 137-143. [Google Scholar]
 19. Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 20. Tekkaya, C., Özkan, Ö. & Sungur, S. (2001). Biology concepts percieved as difficult by turkish high school students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145-150. [Google Scholar]
 21. Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. & Uzuntiryaki, E. (2000). Öğrencilerin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları. IV. Fen Bil. Eğt. Kongresi Bildirileri, 5-9, Ankara. [Google Scholar]
 22. Treagust, F. D. (2002). Students’ understanding of the role of scientific models in Learning Science. International Journal of Science Education, 24(4), 357-368. [Google Scholar]
 23. Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de bilgisayar destekli öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 24. Wood-Robinson, C, Lewis, J. & Leach, J. (2000). Young people’s understanding of the nature of genetic ınformation in the cells of on organism. Journal of Biological Education, 35 (1), 29-36. [Google Scholar]
 25. Yaman, M. & Soran, H. (2000). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237. [Google Scholar]
 26. Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2000). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli materyallerin geliştirilmesi: Öğrenci çalışma yaprakları. IV. Fen Bilimleri Kongresi, 6-8 Eylül 2000. Ankara. [Google Scholar]